środa, 21 czerwca 2017

Prezentacja


14 czerwca pokazywałam prezentację na temat form ochrony przyrody w szkole. Prezentację widziało 5 klas – 3 klasy z mojego I LO w Mławie, i na zaproszenie Pani Orkwiszewskiej, która uczy w naszym mławskim „Ekonomiku” – 2 klasy tam. Prezentacja i temat został miło przyjęty przez uczniów, uznali ją za ciekawą i wnoszącą interesujące informacje do ich wiedzy. Poniżej zdjęcia z tego dnia i sama prezentacja wraz z dopiskami.

Pod tym linkiem można zobaczyć zdjęcia z prezentacji:
https://drive.google.com/open?id=0B7nwxF7v4JDQUnB5R3lJaG9zRUU

Link do samej prezentacji:
https://drive.google.com/open?id=0B7nwxF7v4JDQa0hSdGVLTGl0RFE

Link do dopisków do prezentacji:
https://drive.google.com/open?id=0B7nwxF7v4JDQblZMQ0VzSFFucXM

Wystawa


W czerwcu w korytarzu mojej szkoły stanęła wystawa zdjęć pt. „POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE POWIATU MŁAWSKIEGO”. Można było na niej obejrzeć zdjęcia wszystkich pomników na terenie powiatu mławskiego oraz paru innych chronionych obszarów na terenie mojego powiatu. Wszystkie zdjęcia z wystawy uwzględnione są w mapce interaktywnej.

Pod tym linkiem można zobaczyć zdjęcia z wystawy:
https://drive.google.com/open?id=0B7nwxF7v4JDQYTFTd1pVWDBwWTA

Wycieczka - Kampinoski Park Narodowy

Sprawozdania z wycieczki :
Klaudia Kurowska
Patrycja Chmielewska
Zuzanna Szlachta
Dominika Burdalska

Rezerwaty wycieczka


Dnia 13 czerwca 2017 grupa z mojej szkoły, razem z moim opiekunem projektu Panią Sasiak, Panią Wychowawczynią Kordulewską i moim tatą Jackiem Szlachta udaliśmy się na wycieczkę do rezerwatów. wyjechaliśmy ok. godziny 12.00 a wróciliśmy ok. 20.00. Odwiedziliśmy 4 rezerwaty – „Dębowa Góra” przy Nadleśnictwie Dwukoły, gdzie pracownik lasów państwowych oprowadził nas po ścieżce edukacyjnej. Następnie przejechaliśmy do rezerwatu „Barania Góra”, do którego nie mogliśmy wejść ze względu na to, że to rezerwat ścisły, ale podleśniczy z tamtejszego leśnictwa opowiedział nam o celach i charakterystyce tego rezerwaty. Kolejnym punktem wycieczki był rezerwat „Olszyny rumockie”, gdzie ja przygotowałam trochę informacji. Na koniec przejechaliśmy do rezerwatu „Modła” w Nadleśnictwie Ciechanów leśnictwie lekowo. Tam podleśniczy Arkadiusz Wenda opowiedział nam o tym rezerwacie i „efekcie Białowieskiego Parku Narodowego” i razem z nim udaliśmy się na nasza nagrodę za przebyte kilometry – ognisko z kiełbaskami. Uważam ten wyjazd za udamy i dobrze go wspominam. Oto zdjęcia sprawozdania moich koleżanek z tej wycieczki oraz zdjęcia.


Rezerwat „Baranie Góry”
Rezerwat utworzony został w 1994 r. na powierzchni 176,62 ha. Obiekt położony jest przy drodze Mława -Żuromin, w gminie Lipowiec Kościelny, w Nadleśnictwie Dwukoły, leśnictwo Mostowo. Celem ochrony jest naturalny krajobraz leśny o urozmaiconej rzeźbie terenu z wielogatunkowym drzewostanem dąbrowy świetlistej i grądu oraz licznymi stanowiskami roślin rzadkich i chronionych. Flora rezerwatu jest bardzo bogata - liczy blisko 300 gatunków roślin naczyniowych oraz kilka gatunków mszaków. Wśród nich zanotowano występowanie gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Można tu spotkać takie rośliny jak: podkolan biały, pełnik europejski, orlik pospolity, wawrzynek wilcze łyko, naparstnica żółta, lilia złotogłów, widłak jałowcowaty, gnieźnik leśny, arnikę górską. Spośród roślin chronionych częściowo, licznie występują: konwalia majowa, kruszyna pospolita, turówka leśna, pierwiosnka lekarska, kalina koralowa, paprotka zwyczajna. Spotkać tu też można drzewa dębu i lipy o obwodach pierśnicy powyżej 200 cm i liczne gatunki ptaków, wśród nich zagrożone wyginięciem, jak: dzięcioł czarny, muchówka mała, turkawka, pliszka, krzyżodziób świerkowy.


Rezerwat "Olszyny Rumockie"
Rezerwat utworzony został w 1994 r. na powierzchni 149,51 ha. Położony jest w lasach Nadleśnictwa Dwukoły, leśnictwa Mostowo na terenie wsi Rumoka, gmina Lipowiec Kościelny. Rezerwat leży na tarasie zalewowym i nad zalewowym rzeki Mławki. Rezerwat jest jednym z nielicznych kompleksów leśnych w mało lesistym krajobrazie północno-zachodniego Mazowsza. Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie naturalnych łęgów olszowo - jesionowych oraz miejsc lęgowych licznych gatunków ptaków, w tym bociana czarnego. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 50 gatunków ptaków, z których większość należy do gatunków lęgowych. Do gatunków dominujących należy: zięba, pierwiosnek, pokrzewka czarnołbista, strzyżyk. Znajduje się też tu gniazdo bociana czarnego zasiedlone od wielu lat. Można tu spotkać żerującego żurawia i orlika krzykliwego. Swoje miejsce lęgowe ma tutaj zimorodek -zwany polskim kolibrem. Walory faunistyczne rezerwatu podwyższa fakt występowania w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu -rozległego kompleksu łąk i stawów jako miejsca lęgowego szeregu cennych gatunków ptaków, jak: kuklik wielki, sieweczka rzeczna, rycyk, świergotek łąkowy, świszczak, łabędź niemy, błotniak popielaty i stawowy, pustułka. Duży obszar rezerwatu umożliwia bytowanie dużych ssaków, jak łoś i sarna oraz mniejszych - lisa, kuny, łasicy, gronostaja.

Pod tym linkiem można zobaczyć zdjęcia z wycieczki: https://drive.google.com/drive/folders/0B7nwxF7v4JDQTkFRY1lCYjZrNUE


Sprawozdanie: https://drive.google.com/open?id=1pF1RSqZDnCxyAW4tKT20JTCOblKvrvZRgBT2uOnOUHc

wtorek, 20 czerwca 2017

WYNIKI ANIKIET PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU STYPENDIALNEGO W LATACH 2016/2017


Pierwszą ankietę przeprowadziłam w styczniu. Dotyczyła ona form ochrony przyrody z uwzględnieniem wiedzy ogólnej na jej temat oraz występowania ich w naszym regionie. Niestety wyniki nie były za pozytywne i pokazały problem ochrony przyrody, a mianowicie brak odpowiednich treści w podstawie programowej. Na temat ochrony przyrody uczymy się informacji bardzo ogólnikowych, a ochrona środowiska w XXI wieku stała się bardzo ważnym tematem do dyskusji z powodu skutków ocieplenia klimatu. Młodzież nie zna form ochrony przyrody, praw i obowiązków względem ochrony przyrody. Trochę statystyk. 63% ankietowanych słyszało PO RAZ PIERWSZY o stanowisku dokumentacyjnym, a 37% o obszarze chronionego krajobrazu. 27% nigdy nie była w Parku Narodowym, a 42% w rezerwacie przyrody lub Parku Krajobrazowym. 27% nie wie, gdzie w pobliżu znajduje się jakikolwiek pomnik przyrody. 39% nie brało udziału w wycieczce edukacyjnej do Parku narodowego lub rezerwatu przyrody. Natomiast w pytaniu, w którym mieli podać 2 nazwy gatunków organizmów chronionych w Polsce padały takie odpowiedzi jak panda, niedźwiedź polarny i bambus, a znacząca część stwierdziła, że nie zna. 15% nie zna liczby Parków Narodowych. W następnym pytaniu na szczęście sporadycznie osoby odpowiadały że na terenie powiatu mławskiego mamy Park Narodowy. Około 40% uważa, że mamy Parko Krajobrazowy co z góry mówię też jest nie prawdą. Generalnie co do występowania poszczególnych form ochrony przyrody odpowiedzi były bardzo różne. Takie odpowiedzi, jak najstarszy i najmniejszy Park narodowy wypadły względnie dobrze. Bardzo mało osób wskazało poprawnie 3 rezerwaty przyrody na trenie powiatu mławskiego po ok. 15%. Optymistyczne jest to że ochrona przyrody ma poparcie wśród ankietowanych i uważają, że ochrona przyrody w większości leży w gestii mieszkańców i inicjatywy obywatelskiej. Starają się przyczynić do poprawy stanu środowiska poprzez takie działania jak sadzenie drzew, segregowanie śmieci czy oszczędzanie energii i wody. Osoby wyraziły częściowe zadowolenie z obecnego stanu środowiska przyrodniczego co daje sygnał do działania. Drugą ankietę przeprowadziłam w czerwcu – po wykonaniu projektu. Uważam że wyniki są satysfakcjonujące. Świadomość wśród młodzieży w mojej szkole wzrosła, ale nadal mogłoby być lepiej oczywiście. Teraz średnio połowa  ankietowanych brała udział w realizowaniu mojego projektu poprzez udział w wycieczkach edukacyjnych lub uczestniczenie w lekcjach  na temat ochrony przyrody przeze mnie prowadzonych. Generalnie wyrazili dla poparcie dla projektu i podoba im się propagowanie tego tematu. Znacząco poprawiła znajomość lokalnych obszarów i obiektów chronionych. Ponad połowa dobrze wskazała występujące na naszym terenie formy ochrony przyrody – z czego jestem najbardziej zadowolona – rezerwaty przyrody. Z informacji ogólnych ankietowani odpowiedzieli w 100% poprawnie. Sporadycznie osoby nie słyszały o jakiejś formie ochrony przyrody. Chętniej i poprawnie wskazywały gatunki chronione w tym POLSKIE jak lilia złotogłów czy żbik. Takie odpowiedzi jak panda już nie padały. Podsumowując ankieta pokazała, że świadomość i wiedza na temat ochrony przyrody wzrosła wśród moich kolegów i koleżanek w szkole. Wyniki pokazały, że dzięki projektowi wzrosło zainteresowanie tematem projektu i naszymi lokalnymi zasobami przyrodniczymi – co uważam za sukces mojego projektu. A może ty jesteś zainteresowany wypełnieniem ankiety? Zapraszam do wypełnienia ankiety – dzięki niej możesz sprawdzić swoją znajomość https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2pHYOyQQYv9dfF0wJ4P1Az4mXpUaIpNwTkhxGwY4aqISP0g/viewanalytics

oraz do obejrzenia bloga http://zuzaszlachta.blogspot.com/

Prezentacja

14 czerwca pokazywałam prezentację na temat form ochrony przyrody w szkole. Prezentację widziało 5 klas – 3 klasy z mojego I LO w Mławie, ...